Leif Gustav Willy Persson, född 12 mars 1945 i Oscars församling i Stockholm, är kriminolog och författare.

Biografi
Leif GW Persson är döpt till Leif Gustav Willy Persson och han är född i Stockholm den 12 mars 1945. Hans pappa hette Gustav och jobbade som grovarbetare och timmerman, hans mamma Margit var hemmafru. Dessutom har han en sex år yngre syster som heter Maud men allmänt kallas för Moa. Båda hans föräldrar är döda men hans syster lever och har hälsan. Leif GW växte upp i den - vid den tiden - gamla arbetarstadsdelen Sibirien i Vasastan och tog så småningom studenten på Norra Real. År 1972 lade Leif Persson in mellaninitialerna GW i sitt namn. Anledningen påstås ha varit att han skrivit en debattartikel i en större dagstidning som man valt att illustrera med ett foto av "fel" Leif Persson, en vid den tiden världsberömd motocrossförare.

Efter omfattande, utdragna och tidvis högst osystematiska studier vid Stockholms Universitet (som inleddes l965) lade Leif GW Persson fram sin doktorsavhandling våren 1980. Avhandlingen handlade om statistiska mätproblem inom kriminologin (Hidden Criminality, Stockholm 1980). Persson blev docent vid Stockholms Universitet 1982, och 1991 utnämndes han till professor i "kriminologi med särskild inriktning på polisiära metoder och problem" vid Rikspolisstyrelsen.

Att det tog femton år av universitetsstudier innan Persson presenterade sin avhandling kan enklast förklaras av det faktum att han under hela den här tiden huvudsakligen sysslade med olika intressanta projekt, bisysslor och extraknäck inom den social- och kriminalpolitiska sektorn.

Under senare hälften av sextiotalet arbetade han således - vid sidan av studierna - som assistent och lärare vid Stockholms Universitet och Universitetet i Linköping, statistisk konsult vid Statistiska Centralbyrån, vetenskaplig rådgivare och sakkunnig vid Socialdepartementet och - från 1967 - som expert och rådgivare åt Rikspolisstyrelsen och dåvarande Rikspolischefen Carl Persson.

Arbetet vid Rikspolisstyrelsen kom ganska snart att uppta det mesta av hans tid. I detta var han också mycket framgångsrik under en period på tio år. Ända tills han fick sparken i november 1977 sedan han utpekats som Dagens Nyheters källa i den s k Geijeraffären där man i DN påstod att den tidigare justitieministern Lennart Geijer skulle varit kund hos prostituerade. Något som f ö var helt sant.

I brist på arbete återvände Leif GW Persson till universitetet och skrev klar sin akademiska avhandling. År 1978 debuterade han också som skönlitterär författare med romanen Grisfesten som av någon anledning handlar just om vad som kan hända med en justitieminister som springer hos prostituerade. Romanen blev f ö en stor försäljningssuccé. Med hjälp av bl a statstelevisionens undersökande reportrar Göran Elwin och Erik Eriksson vid programmet Studio S - som såg till att få rätsida på Geijeraffären - var Leif GW Persson snart rehabiliterad och tillbaka i branschen igen. Under åttiotalet arbetar han som utredare och sakkunnig i Statsrådsberedningen och vid Justitiedepartementet och 1991 - efter tretton år i exil på universitetet och i Rosenbad - kunde han så återvända till Rikspolisstyrelsen som professor i "Polisforskning". En tjänst som han f ö fortfarande uppehåller och avser att stanna på fram till pensionen. Förutsatt att han får ha hälsan givetvis.

Sedan många år tillbaka nyttjar han sin tid vid polisen till att studera grova våldsbrott och biträda olika polismyndigheter med råd och dåd i gamla ouppklarade mordfall, han har arbetat som polisens expert i TV-programmet Efterlyst samt hjälpt högsta polisledningen med olika sakkunniguppdrag av en mer byråkratisk och administrativ natur.

Leif GW Persson är tillbaka där han började för fyrtio år sedan och där han varit hela tiden, med undantag för de tillfällen då någon eller några försökt mota iväg honom. Hans liv handlar i allt väsentligt om brott. Att tänka, läsa och skriva om brott.

Genom åren har han skrivit ett tjugotal vetenskapliga böcker och längre rapporter samt ytterligare ett tjugotal kortare vetenskapliga studier och uppsatser. Alla handlar om brott eller närliggande sociala problem. Utöver detta har han bl a skrivit åtta romaner om brott samt flera hundra tidningsartiklar och kolumner som även de nästan alla handlar om brott. Slutligen femtio timmar film och teve som enbart handlar om brott.

Slutligen något om den privata biten. Leif GW Persson bor mestadels på en gård nere i Sörmland och allt mer sällan i sin våning i Stockholm. Han är gift med Kim som är hans tredje och sista fru (inte senaste) och har fyra barn, två bonusbarn och fyra barnbarn med hopp om fler. Han tjänar mer än hyggligt med pengar och trivs i regel med livet och medmänniskorna. Det som ibland oroar honom är hans tidvis knackiga hälsa men eftersom hans problem i den delen är självförvållade vill han helst inte prata om saken. Får han någon tid över till annat än brott brukar kan ägna sig åt att jaga, fiska och läsa bra böcker som inte handlar om brott. Det senare är viktigt. Nästan alla bra böcker handlar om annat än brott. Han ägnar också viss tid åt att umgås med sin familj samt sina goda vänner. De senare utgör f ö en spännande blandning av gamla mordutredare, jaktkamrater samt s k räkne- och kulturnissar.

Leif GW Persson är av den bestämda uppfattningen att det gått bättre för Leif GW Persson än vad en människa egentligen har rätt att begära av livet. Att detta, i sin tur, beror på att han kunnat arbeta med det som också är hans enda intresse i livet och att hans hustrur, barn och vänner låtit honom hållas. Och får han möjlighet att välja själv avser han givetvis att arbeta tills han dör.

För den bibliografiskt intresserade bifogas slutligen ett urval av hans vetenskapliga skrifter. De har alla det gemensamt att nästan ingen har läst dem.

Vetenskapliga artiklar och rapporter
 • Den dolda brottsligheten: några synpunkter på den problematiska kriminalstatistiken. 1972.
 • Om antalsräkning av brott: juridisk doktrin och statistisk lämplighet : Några synpunkter på ett tvärvetenskapligt problem. Stockholms Univ., 1973. 244 s.
 • I boken The Politics of Crime and Conflict. Gurr (red.) m fl, Chicago, 1974:
 • Crime, conflict, and public order, 1750-1850. Peter N. Grabosky, Leif Persson, & Sven Sperlings, 1974
 • Crime, conflict, and public order, 1850-1930. Peter N. Grabosky, Leif Persson & Sven Sperlings, 1974
 • Crime, conflict, and public order, 1931-1970. Peter N. Grabosky, Leif Persson & Sven Sperlings, 1974
 • Crime, conflict, and public order: some conclusions. Peter N. Grabosky, Leif Persson & Sven Sperlings, 1974
 • The development of Stockholm. Peter N Grabosky, Leif Persson & Sven Sperlings, 1974
 • Direktobservation av brott: en metodstudie. 1975.
 • Inbrottstjuvar i Stockholm: en studie av individuell brottsbelastning, samhällelig brottsnivå och brottsutveckling. Stockholm, 1976. 49 s.
 • Hidden criminality: theoretical and methodological problems, empirical results. Stockholm, 1980 Gotab. 52 s.
 • Våldtäkt: en kriminologisk kartläggning av våldtäktsbrottet. s. 272-4. 2 s. Sexualbrottskommittén. Liber Förlag. Stockholm. (SOU1981:64)
 • Facket och kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Stig Gustafsson & Leif G. W. Persson
 • Kampen mot eko-brotten. 1. Polisen. Stockholm. 1986. 167 s. (BRÅ 1986:3)
 • Bostadsinbrott, bilstölder samt tillgrepp ur och från motorfordon: några synpunkter på sambandet mellan individuell brottsbelastningoch samhällets brottsnivå 1965-80 , 1987.
 • Om offentlig och privat kriminalpolitik. BRÅ, 1988. 15 s.
 • Brottsoffer. 1. En studie om människor som utsatts för våldsbrott. Stockholm: Trygg-Hansa, 1990.
 • Brottsoffer. 2. En studie om människor som utsatts för stölder och skadegörelser. Stockholm: Trygg-Hansa, 1990.
 • Försäkringsbedrägerier: en kriminologisk kartläggning. Leif G. W. Persson & Birgitta Bongenhielm. Solna : Polishögskolan,. 86 s. Diagr., tab.. (PHS-rapport 1994:1)
 • Knivvåld: en kartläggning av knivvåld bland ungdomar. Leif G. W. Persson, Jan Andersson, Toni Demitz-Helin m. fl. Stockholm : Brottsförebyggande rådet BRÅ, 1995. 99 s.
 • Poliser som iakttagare: effekter av initial träning och senare yrkeserfarenhet. Av Sven-Åke Christianson, Ingemar Karlsson & Leif G. W. Persson. Stockholm. 1995. 24 s. (PHS-rapport, 1995:2)
 • Försäkringsbedrägerier: en kriminologisk kartläggning. Leif G. W. Persson & Karin Svanberg, 1998.
 • Horor, hallickar och torskar: en bok om prostitutionen i Sverige.
 • Prostitution i Sverige: en kartläggning av utvecklingen under 70-talet och den aktuella situationen.
 • Socialvårdsbeskrivning i massmedia: slutrapport
 • Cigarettsmugglingens struktur, omfattning och utveckling under senare delen av 1990-talet: från limpa till lunga. Stockholm. Brottsförebyggande rådet BRÅ, 1999 28 s. med illustrationer.
 • Kontrollnivå och lönsamhet vid organiserad cigarettsmuggling. Stockholm. BRÅ, 1999. 24 s.

  Priser och utmärkelser
  ?Bästa svenska kriminalroman 1982
  ?Bästa svenska kriminalroman 2003
  ?Bästa svenska kriminalroman 2010

  ?Bästa skandinaviska kriminalroman (Glasnyckeln) 2011

   


 • Bibliografi
 • 1978 - Grisfesten
 • 1979 - Profitörerna
 • 1982 - Samhällsbärarna
 • 2002 - Mellan sommarens längtan och vinterns köld
 • 2003 - En annan tid, ett annat liv
 • 2005 - Linda - som i Lindamordet
 • 2007 - Faller fritt som i en dröm
 • 2008 - Den som dödar draken
 • 2010 - Den döende detektiven
 • 2011 - Gustavs grabb
 • 2013 - Den sanna historien om Pinocchios näsa
 • Through calculating rolex replica sale, with a established range may be used passed The actual rolex replica uk Daytona is definitely an perfect device for that rolex replica sale as high as four hundred models each hour, in the rolex replica sale that specific within kms or even panerai replica sale. The actual Cosmograph breitling replica sale had been created since the greatest device with regard to motorists on the long distance replica watches uk. As the main used checking enables precise reading through associated with rolex replica sale.