Rättvisa med bindel för ögonen Expressen, 5 april 2009

 

Kommer ni ihåg Kent Eriksen? Kent är polis och jag skrev om honom här i tidningen för drygt ett år sedan.
Hösten 2007 blev han anmäld för både förolämpning och förtal av en man - låt oss kalla honom Nils P, trots att han heter något helt annat - som dömts till fängelse för sexuellt utnyttjande av underårig och barnpornografibrott och bakgrunden till detta är i korthet följande.

I samband med ett rutinuppdrag sommaren 2007 upptäckte Eriksen och hans kollega att Nils P:s bil stod parkerad på en byggarbetsplats vid en villa strax norr om stan och eftersom omständigheterna var höggradigt suspekta bestämde man sig för att genomföra en vanlig enkel husrannsakan. På fullt lagliga grunder.

Inne i villan påträffades Nils P, en kvinnlig bekant till honom och en utländsk hantverkare - som av oklara skäl valde att försvinna lika snabbt som en vanlig vårdanställds avlöning - och anledningen till att han fanns där över huvud taget var att Nils P sedan en tid tillbaka var sysselsatt med att bygga om villan till en dansskola för "utländska ungdomar med särskilda behov". Detta med hjälp av ett tiotal miljoner som han fått i bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden och Stockholms kommun.

Nils P var naturligtvis inte glad och protesterade högljutt men konstapel Eriksen valde att avsluta diskussionen med att konstatera att han "tyckte" att Nils P verkade vara "en stor jävla idiot" varpå han och hans kollega lämnade platsen. Och alldeles bortsett från ordvalet tror jag väl att de allra flesta av oss utsatts för värre övergrepp än så.

Historien är dock inte slut med detta. Några månader senare fick Eriksen nämligen reda på historien om dansskolan och dess finansiering, kontaktade Allmänna arvsfonden och ställde en rak fråga. Visste man om Nils P:s något speciella pedagogiska meriter? Det visste man alltså inte. Man blev heller inte särskilt förtjust över sina nya insikter. Någon fortsatt finansiering var inte att tänka på och Nils P fick nöja sig med de miljoner som han redan fått.

Nils P blev givetvis inte glad över detta ekonomiska avbräck i sin kunskapsbildande gärning. Han polisanmälde Kent Eriksen, hade lyckan att få tag i en åklagare som icke bar sitt svärd förgäves och för drygt en vecka sedan dömdes Eriksen i Stockholms tingsrätt för både förolämpning och förtal. Totalt cirka 100000 kronor i böter, skadestånd till Nils P och rättegångskostnader.
Dessutom lätt att summera det som hänt.

Kent Eriksen är ingen rik man. För honom motsvarar 100000 kronor ett halvårs lön efter skatt. Nils P, däremot, är numera en förmögen man. Genom sin egen stiftelse Bevara Vårt Kulturarv - jo, den heter faktiskt så - har han fått närmare tio miljoner från Arvsfonden och kommunen.

Den utlovade utbildningen har tyvärr uteblivit. Med tanke på upphovsmannens bakgrund kanske det är lika så gott och skulle man vara av annan uppfattning får man väl försöka leva med sin sorg och saknad.
Konstapel Kent Eriksen har förhoppningsvis lärt sig att undvika varje tanke på brottsförebyggande arbete. Håll händerna ovanpå täcket, blunda och håll käften.
Och Stockholms tingsrätt har gett ett budskap till landets samtliga poliser som i vart fall är tydligt nog.

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor