Palmetipset som kan vara värt 10 miljoner
 
Expressen, 29 november 2015

I slutet på sommaren 2013 fick jag ett anonymt tips om mordet på Olof Palme. Det är i och för sig inget ovanligt. Sedan Palme mördades för snart trettio år sedan har jag fått tusentals sådana. Nästan alltid handlar de om ännu en gärningsman som kunde ha mördat Palme och i mitt fall har jag med undantag för två typer av uppgifter lämnat över dem till Palmegruppen vid Rikskriminalen.

Den första av dessa kategorier handlar om olika varianter på de gärningsmän från yttre rymden som gjort sig mödan att flyga till jorden för att ta kål på Palme. Inte för att jag säkert kan utesluta existensen av dem - vem kan det? - utan enbart av praktiska skäl eftersom jag ser ansenliga problem både vad gäller polisutredningen och en eventuell straffverkställighet. I den andra finns uppgifter som redan kommit in till utredningen. Granskats så långt det varit möjligt för att därefter avföras. Återstår en uppgiftslämnare som vägrar ge med sig och därför vänder sig till mig. Åttio procent av alla dessa tips har alltså handlat om att peka ut presumtiva gärningsmän. Tjugo procent av dem om olika mer eller mindre väl underbyggda resonemang kring motiv, gärningsförlopp och tänkbara gärningsmän. Det tips jag fick sommaren 2013 skiljer sig från de andra i en mycket enkel mening i och med att det innehåller en revolverkula som högst sannolikt avfyrats med ett vapen av samma typ och kaliber som den som användes för att döda Palme.

Så fort jag är klar över det skickar jag den vidare till Palmegruppen. Där hamnar den i slutet på augusti 2013. Ännu en droppe i en strid flod av tips som skall hanteras av en ensam polis och därmed också den enkla förklaringen till att den skickas till SKL först i början på januari 2014. Där blir den sedan liggande i ett år och tio månader innan utlåtandet kommer tillbaka till Palmegruppen. Det finns vissa spår-karakteristika på kulan som överensstämmer med de som man hittat på kulan som dödade Palme. Osäkerheten är visserligen betydande beroende på att kulan är av en annan typ än Palmekulan men förutsatt att man kan få tag i det vapen med vilken kulan avlossades så blir förutsättningarna att avgöra saken åtskilligt bättre. Återstår för mig att på nytt etablera kontakt med min anonyme uppgiftslämnare. Hoppas att han eller hon ännu är i livet och fortfarande vill prata med mig två och ett halvt år senare och därför också denna artikel. Hans eller hennes anonymitet kan jag garantera och skulle vi äntligen gå i mål är belöningen för Palmevapnet enbart tio miljoner kronor plus ytterligare fyrtio om man i slutändan kan lagföra en gärningsman. Skattefria pengar som jag i så fall skall se till att de hamnar hos rätt mottagare utan att hans eller hennes omgivning har en susning om varifrån de kommer.

Grundregeln vid en mordutredning är att gilla läget alldeles oavsett hur tunt vårt underlag är. Samtidigt är de färskvara och en handläggningstid på mer än två år för ett trettio år gammalt mord tyvärr ett dystert faktum. Verkligheten är en annan än det som visas på film och tv. Rättvisans kvarnar mal långsamt och i värsta fall kan lösningen på ett mycket grovt brott gå förlorad på vägen mellan ax och limpa.

© Leif GW PerssonTillbaka
> Alla krönikor