Professorns span-nytt Expressen, 11 oktober 2009

 

Lambertzspaning

Göran Lambertz, vår justitiekansler, skall sluta som JK för att i stället bli justitieråd och domare i Högsta domstolen. Göran är en både bildad och begåvad man, vilket han för övrigt inte är ensam om ens bland höga jurister, men han är dessutom en god människa, vilket långt ifrån alla höga jurister är. Det är tråkigt att han skall sluta som JK.

Hamletspaning

Skälen till att det är så tråkigt är dock inte främst att han är både bildad, begåvad och god, utan att han även är en juridikens egen Hamlet. En människa som öppet, och i den offentliga debatten, gett uttryck för sina tankar, sin övertygelse och sina tvivel. Detta gör honom tyvärr unik bland höga jurister.

Elefantkyrkogårdsspaning

Bland jurister, såväl höga som låga, kallas Högsta domstolen för Elefantkyrkogården. I en saklig mening är detta tveksamt eftersom inte ens levande elefanter extraknäcker i den utsträckning som våra justitieråd gör. Än mindre tappat betarna, vilket flertalet av justitieråden har gjort. Oavsett vilket är det ännu tråkigare i en litterär mening och William Shakespeare skulle aldrig ha kommit på tanken att låta sin egen Hamlet irra runt på en begravningsplats för elefanter.

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor