Professorns span-nytt Expressen, 5 juli 2009

 

1. MICHAEL JACKSON-SPANING

För drygt en vecka sedan dog Michael Jackson vilket knappast någon kan ha undgått att notera. Men hade jag själv inte hört och läst om det skulle jag ha missat det. Jag saknar nämligen helt personliga bäringar till musikern Michael Jackson, trots att jag väl rimligen måste ha sett och hört honom vid åtskilliga tillfällen. Det enda jag minns är att han återkommande anklagades för sexuella övergrepp mot barn men aldrig blev dömd för det. Sant eller falskt? Det vet jag inte.

2. WILLY KYRKLUND-SPANING

Av min hustru och mina barn har jag förstått att mitt förhållningssätt till Michael Jackson visar att jag är ren idiot. Michael Jackson var den störste i sin tid. Tillika en Peter Pan-gestalt som hamnat i fel tid. Sant eller falskt? Det vet jag inte heller. Ett par dagar efter Jackson dog författaren, filosofen och matematikern, Willy Kyrklund, vilket väl torde ha undgått de flesta, och eftersom han var 88 år kom det knappast som en blixt från klar himmel. Till den mannen har jag mycket starka bindningar trots att jag aldrig träffat honom, pratat med honom eller ens sett honom på tv. Jag har nämligen läst hans böcker. Gör det du också. Du kommer att bli en bättre människa och du kommer att ha trevligt medan du gör det. "Människans villkor formar människorna till missdådare, idioter och avskrädesätare, eller i bättre fall till generaler, tyngdlyftare och förvaltningstjänstemän. Förutsättningarna att vägra är kanske inte de bästa, men försöket är möjligen den mest mänskliga handling som står till buds." Väl värt att lyssna till för fler än en av oss, och det är Kyrklund som har sagt det.

Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor