Professorns span-nytt Expressen, 3 januari 2010

 

Ryggskottsspaning 1

I Rikspolisstyrelsens anvisningar för så kallad yttre spaning avråder man bestämt från att de som drabbats av ryggskott ägnar sig åt yttre spaning som ätill exempel skuggning av misstänkt personä. Skälen till detta är främst operativa. Jag citerar: äDet finns således en betydligt ökad risk för att spaningsobjektet upptäcker den polisman som skuggar honom till följd av hans avvikande gångartä.

Ryggskottsspaning 2

I stället rekommenderar man att polisman med ryggskott ägnar sig åt så kallad inre spaning som ätill exempel slagningar i olika register vilka kan bidra till en allmänt ökad kännedom om den misstänktes personä. I samband med sådan inre spaning understryker man också de yrkesmedicinska aspekterna.  Slagningar på datorn i sittande eller liggande ställning bör i samband med ryggskott helst undvikasä.

Ryggskottsspaning 3

Själv nöjer jag mig med att se ut genom fönstret i mitt arbetsrum. Den bleka vintersolen som sjunker i väster, isen som täcker sjön,
ännu en dag fem minuter längre än dagen innan, ljuset som bringar hoppet åter och till och med lindrar värken i min rygg. Ingen dålig spaning på årets första dag.

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor