Professorns span-nytt Expressen, 23 november 2014

MEDICINSK-SKEPTIKER
När jag i förtroende berättade om Husspöket för en gammal forskarkollega, som är läkare, frågade han om mina iakttagelser möjligen kunde sammanfalla rent tidsmässigt med de två fastedagar som utgör den hälsosamma delen av min 5-2-diet. Frågan ställdes på det där vedertagna läkar-viset där man först nickar eftertänksamt för att sedan lägga huvudet på sned och betrakta patienten snett underifrån innan man ger honom de grundläggande insikterna i "hallucinatoriska iakttagelser". Och att han i det ögonblicket förlorade all sin vetenskapliga trovärdighet behöver knappast sägas. visa mindre

TEKNISK-SKEPTIKER
Nästa man som jag berättade för har en renodlat teknisk bakgrund och är numera även han en före detta kollega. Han började omgående förhöra sig om ventilationsanläggningen i huset. I äldre byggnader kunde nämligen gammalt matos bli "liggande i systemet" för att därefter dyka upp vid de mest oväntade tillfällen, som till exempel den goda doften av den fläsklägg med rotmos som man hade intagit veckan innan. Och det var först när jag upprepade att det i mitt fall uteslutande handlade om stekt fläsk med bruna bönor som även hans huvud hamnade på sniskan. visa mindre

SKEPTIKER-VARNING
Alla dessa "experter" vars livsluft blott och bart består av skepsis och där alla frågor bara har ett givet svar. Alla dessa fårade pannor och rynkade anletsdrag som endast kan hålla den egna ångesten borta när bärarens bild av verkligheten stämmer med rutpapperet i hans eller hennes huvud. Vad hände med den Fantasi som är den enda som kan befria oss när verkligheten inte enkelt låter sig förklaras eller till och med saknar ett svar? Den som vi alla ägde som barn och som vi sedan frånhände oss för att kunna leva på de vuxnas villkor. Vad hände med den? ... I huset på landet där jag bor finns ett spöke. Det är ett snällt spöke... visa mindre

© Leif GW Persson

Tillbaka
> Alla krönikor